תקנון ותנאי שימוש

תקנון השימוש באתר גליתא:

 

כללי
לקוח יקר, תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין חברת גליתא ח-פ 515662724  (להלן: החברה). אנחנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצר באתר. רכישת מוצר ו/או שירות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן.

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר גליתא יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד גליתא ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 

אנו מאחלים לך קניה מהנה.

 

 1. תחומי השירות בכפוף לנוהלי העבודה של חברת השליחויות
 • השירות שניתן במסגרת אתר גליתא מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד, עפ"י חוקי המדינה (להלן: "אזור השירות")
 • השירות אינו ניתן לבסיסי צה"ל או בתי חולים
 • השרות אינו ניתן דרומית לבאר שבע ובאזור השומרון ובנימין
 • אספקת מוצרים שנרכשו באתר גליתא אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 • זמני האספקה עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה,
 • הזמנות יתקבלו עד השעה 14:00, כל הזמנה מעבר לשעה 14:00 תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הבא
 • לאזורים המרוחקים ממרכזי ערים יש לפנות אלינו לפני ההזמנה לוודא שניתן להגיע אל מקום מגוריכם.

 

 

 

 1. מוצרי האתר
 • מוצרי גליתא הינם מוצרי שוקולד המיוצרים ונמכרים בגליתא בחוות השוקולד בקיבוץ דגניה ב' ואשר מועד אספקתם הוסכם על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "הזמנה ואספקת המוצרים".
 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 • גליתא אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר.
 • גליתא רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר.
 • הצגת המוצרים באתר תקבע על ידי גליתא מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את גליתא.

 1. המחירים
 • מחירי המוצרים שמפורסמים באתר גליתא הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר גליתא. גליתא תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא הודעה מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 1. דמי משלוח:

דמי המשלוח הנקובים מטה הינם בעבור הזמנה שנשלחת למען אחד. כל מען מהווה הזמנה נפרדת

 • עבור הזמנות בסכום של עד 200 ₪ ייגבו דמי משלוח: בסך 39 ₪ תוספת למחיר המוצרים הנקנים באתר
 • עבור הזמנות של 201 ₪ ומעלה יגבו דמי משלוח בסך: 29 ₪ תוספת למחיר המוצרים הנקנים באתר

 

 1. הזמנה ואספקת המוצרים:
 • המוצרים המופיעים באתר באריזות המתנה יסופקו באריזות אלו
 • מוצרים בודדים יסופקו בשקיות לוגו של גליתא
 • קבלת הזמנות דרך האתר:
  • ימים א – ה בשבוע עד השעה 14:00
  • הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 14:00 ייחשבו כהזמנות אשר התקבלו ביום למוחרת.
  • זמן האספקה לכל המוצרים: הוא עד 7 ימי עבודה.
 • ניתן לאסוף את המוצרים בעצמכם בתיאום מראש מגליתא – חוות השוקולד, קיבוץ דגניה ב' בימים א-ה מ – 9:00 ועד 17:00 ללא חיוב בדמי משלוח
 • ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע רק באמצעות שירות הלקוחות הטלפוני: 04-6755608
 • לא ניתן לבטל הזמנה שכבר סופקה או להחזיר מוצרים לאחר האספקה מכיוון שמדובר במוצר מתחום המזון

 

 1. טיב ואיכות המוצרים:

כל המוצרים היוצאים ממפעלנו הינם טריים, הם יוצרו ונארזו תוך שמירה על דרישות הייצור הקפדניות ביותר ובאישור משרד הבריאות.

טל שירות לקוחות: 04-6755608

מייל שרות לקוחות: Galita.info@gmail.com

 

 1. אחריות
 • גליתא אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח גליתא ישיר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר גליתא ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בגליתא ישיר וכד'.
 • הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לגליתא ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
 • הלקוח פוטר את גליתא מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • גליתא לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 • גליתא לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 • גליתא לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בגליתא ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לגליתא ו/או מי מטעמה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא גליתא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

 

 1. אבטחת מידע פרטיות

האתר נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.דרך חברה שדואגת לאבטחת המידע.
 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית רק ע"י חברת paypal  אשר לה הידע הניסיון והטכנולוגיה לשמור על הנתונים באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, אתר גליתא לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 1. גליתא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי גליתא בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר גליתא לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.